Sök

Skanska bygger kontorsbyggnad i Atlanta, USA, för USD 56M, cirka 470 miljoner kronor

2016-10-14 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal om att bygga en kontorsbyggnad åt en konfidentiell företagskund i Atlanta, USA. Kontraktet är värt USD 56M, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2016.

Den nya kontorsbyggnaden kommer att bestå av 18 500 kvadratmeter kontorsyta och 19 500 kvadratmeter parkeringsgarage.

Byggnationen påbörjades i september 2016. Projektet beräknas vara slutfört under 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494