Sök

Skanska tecknar sjuårigt underhållskontrakt för vägar i Devon, England, för GBP 245M, cirka 2,9 miljarder kronor

2016-10-17 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Devon County Council, i sydvästra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 245 MSEK, cirka 2,9 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 70 miljoner, cirka 820 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

Skanska kommer att tillhandahålla ett brett utbud av motorvägstjänster, inkluderat planerat och reaktivt underhåll, vinterunderhåll, nödsituationer och hantering av trädgårdsodlingar. Samtidigt ska sociala värden skapas i Devon. Det kommer att vara inriktat på lokal sysselsättning, lokala försörjningskedjor samt att leverera samhällsprojekt för att skapa en mer inkluderande syn på underhållet av motorvägar.

Kontraktet löper från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare tre år.

Kontraktet visar på fortsatt tillväxt för Skanskas arbete med vägunderhåll i sydvästra England, där bolaget redan hanterar underhållet av en total vägsträcka om cirka 16 000 kilometer.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494