Sök

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala

2016-10-17 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Bygguppdraget tillfaller Skanska Sverige. Investeringen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2016.

Kontorshuset på sju våningar intill Uppsala station är utvecklat av Skanska i samarbete med Utopia arkitekter och omfattar totalt 11 550 kvadratmeter brutto (BTA). Utöver kontorslokaler kommer bottenplanet att innehålla restaurang och kommersiella lokaler.

Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Den utrustas med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Elproduktionen levereras till stor del av integrerade solceller.

Byggstart sker omgående och avsikten är att kontorshuset ska vara färdigställt före utgången av 2018.

Juvelen var Skanskas och Utopias vinnande förslag i Uppsala kommuns markanvisningstävling som utlystes 2013 med målet att skapa ett kontorshus som ska bli ett landmärke i staden. Byggnaden som är trekantig sticker ut genom sin särpräglade arkitektoniska utformning. Projektet kommer också att utmärkas genom sin höga ambition inom hållbarhet.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494