Sök

Skanska på lista över världens ledande företag inom klimatarbete

2016-10-27 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska ingår för första gången i den globala Climate A List som sammanställs av den internationella, icke-vinstdrivande organisationen CDP, tidigare Carbon Disclosure Project. Skanska placerar sig bland de översta nio procenten av de mer än 2 000 företag runt om i världen som ingår i rankningen.

Climate A List har till syfte att understryka den viktiga roll som företag har för att samhället ska klara sina klimatmål. CDP tog fram listan på uppdrag av 827 institutionella investerare, med tillgångar på totalt cirka 100 biljoner dollar, som alla vill ha inblick i hur förberedda företagen är att hantera de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Listan är baserad på företagens prestation inom fyra områden: information, medvetenhet, ledning och ledarskap.

– Vi är mycket stolta över det här erkännandet, som bekräftar våra framsteg inom att båda mäta och minska koldioxidutsläppen som är en del av våra värderingar. Det är en viktig milstolpe på resan mot att bli den ledande gröna projektutvecklaren och entreprenören, och att ha en koldioxidsnål verksamhet, säger Anna Åkesson, Senior Environmental Manager, Skanska AB.

Viktiga insatser och projekt som Skanska genomfört med anknytning till att minska koldioxidutsläppen är:
• Skanska Sveriges åtagande att bli koldioxidneutral, noll koldioxidutsläpp, till 2050 genom koldioxidminskningar inom både affärsenheten och i leverantörsledet.
• Att utveckla och bygga Deep Green-projekt med nära noll i miljöpåverkan under både uppförande och drift.
• Att erbjuda stöd till samarbetspartners för att förbättra deras gröna arbete, vilket bidrar till att minska utsläppen från material och tjänster.

Du hittar hela Climate A List, en del av CDP:s rapport "Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate climate action” på www.cdp.net.