Sök

Niomånadersrapport, januari–september 2016

2016-10-28 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2016 jämfört med januari–september 2015

Sammanfattning

• Intäkterna uppgick till 109,1 (111,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade.

• Rörelseresultatet uppgick till 4,9 (3,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 45 procent.

• Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 9,30 (5,81) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–1,8) miljarder kronor.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,2 (30 juni 2016; 9,4) miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 130,6 (92,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 45 procent. Orderstocken uppgick till 191,6 (30 juni 2016; 177,9) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,3 (2,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 (2,4) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 6 procent.

• Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 3,3 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 66 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,8 (14,6) procent.

• Nettoinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till –0,3 (–0,5) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 28 oktober klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.