Sök

Skanska säljer sin investering i motorvägen A1 i Polen för 1,4 miljarder kronor

2016-11-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har undertecknat ett Sale and Purchase Agreement (SPA) för motorvägen A1 i Polen för 1,4 miljarder kronor (SEK). Köparen är ett företag som ägs av DIF Infrastructure IV och Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities II. Transaktionen förväntas bokföras i fjärde kvartalet 2016 av Skanska Infrastructure Development.

Skanska säljer sin 30-procentiga andel i Gdansk Transport Company, som sköter motorvägen A1som förbinder städerna Gdánsk och Torum (152 km). Utöver Skanska ägs Gdánsk Transport Company av John Laing Infrastructure, NDI Autostrada och Intertoll Infrastructure Developments. 

Försäljningen förutsätter bifall från myndigheten för infrastruktur i Polen, som representerar Polens finansdepartement. Det slutliga försäljningspriset kan justeras. Försäljningen förväntas vara slutförd i slutet av 2016.

Skanska kommer att meddela när försäljningen är avslutad och bekräfta det slutliga beloppet. 

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, flygplatser och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.