Sök

Skanska renoverar bostadshus i Stockholm för cirka 430 miljoner kronor

2016-11-15 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Stockholmshem om att totalrenovera sex bostadshus vid Valla Torg i Årsta, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2016.

Uppdraget omfattar totalrenovering av 302 lägenheter och allmänna utrymmen i fyra 13-våningshus och två trevåningshus byggda i början av 1960-talet. Delar av de allmänna utrymmena på vindsplanen och i markplan kommer att byggas om till 20 nya lägenheter. Marken i anslutning till fastigheterna rustas upp och nya uteplatser till lägenheterna i markplan skapas.

Byggprojektet utgör en del av EU-projektet Grow Smarter som drivs av Stockholms Stad. Grow Smarter handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

Genom att använda energieffektiva och hållbara lösningar för värme, ventilation och ljus kommer Skanska att kunna sänka energianvändningen med sextio procent när husen är färdigrenoverade. 

Renoveringarna påbörjas omgående och arbetet ska vara färdigt i början av 2019.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till drygt 27 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494