Sök

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige

2016-11-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanskas Senior Executive Team kommer att genomgå flera ändringar för att, bland annat, ytterligare dra nytta av den internationella erfarenhet och kompetens som finns inom Skanska.

Roman Wieczorek, i dag ansvarig för våra byggenheter i Centraleuropa, kommer att lämna Skanska då han beslutat att avsluta sin yrkeskarriär. Roman har arbetat för Skanska i arton år, varav de senaste sju åren som medlem i Skanskas Senior Executive Team.

– Jag vet att jag talar för många människor runt om i Skanska när jag riktar ett varmt tack till Roman Wieczorek för hans tid i företaget. Han är högt respekterad och mycket uppskattad som en ledare med starka värderingar. Roman har dessutom haft en nyckelroll i uppbyggnaden av byggverksamheten i Centraleuropa och har skapat en solid grund för framtiden, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska AB.

Andra förändringar i Senior Executive Team:

• Mats Williamson tilldelas ansvaret för Skanska Polen, Skanska Tjeckien och Slovakien.
• Anders Danielsson får ansvar för Skanska Infrastructure Development och Skanska UK.
• Pierre Olofsson, tidigare Business Unit President för Skanska Sverige, blir medlem av Senior Executive Team med ansvar för Skanska Sverige, Skanska Norge och Skanska Finland.

– Jag vill välkomna Pierre som medlem av vårt Senior Executive Team. Han har under sina fem år som Business Unit President för Skanska Sverige framgångsrikt lett en lönsam och stabil verksamhet. Han har inte bara levererat en vinst, utan har också utvecklat vårt arbete inom viktiga hållbarhetsområden som etik, säkerhet, mångfald och integration och positionerat Skanska som ett företag som bygger för ett bättre samhälle, säger Johan Karlström, vd och koncernchef, Skanska AB.

Gunnar Hagman, nuvarande Business Development Director och medlem av ledningsgruppen för Skanska Sverige, efterträder Pierre Olofsson som Business Unit President.

– Jag känner mig trygg med att Gunnar Hagman tar över ansvaret för Skanska Sverige. Gunnar har lång erfarenhet från många positioner inom bygg, anläggning och projektutveckling och har varit ansvarig för många stora och komplexa projekt. Han har starka värderingar och ett starkt kundfokus, säger Johan Karlström.

Alla förändringar kommer att genomföras per den 1 december 2016.