Sök

Skanska justerar orderstocken för projekt inom USA Building med USD 39M, cirka 330 miljoner kronor

2016-11-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har justerat orderstocken för byggandet av en forskningsanläggning med utbildningssyfte i New York City, USA. Avdraget på USD 39M, cirka 330 miljoner kronor, från orderstocken kommer att avspeglas i orderingången för Skanska USA Building i det fjärde kvartalet 2016.

Det ursprungliga kontraktet för denna konfidentiella kund offentliggjordes den 9 oktober 2015 med ett värde på USD 68M, cirka 570 miljoner kronor. Det justerade värdet för projektet är USD 29M, cirka 240 miljoner kronor.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494