Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-11-30 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november 2016 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 436 702.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 837 070 aktier av serie A, och 400 066 002 av serie B.