Sök

Skanska bygger ut och renoverar universitetssjukhus i Virginia, USA, för USD 142M, cirka 1,2 miljarder kronor

2016-12-01 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med den befintliga kunden University of Virginia om att renovera och bygga ut dess sjukhus. Kontraktet är värt USD 142M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Projektet omfattar cirka 40 000 kvadratmeter utbyggnation om 15 våningar samt 8 000 kvadratmeter av renoveringsarbeten.

Byggarbetet inleddes i juni 2015. Hela expansionen av sjukhuset och renoveringsprojektet planeras vara färdigställt i december år 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494