Sök

Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen A1 i Polen förväntas slutföras i det första kvartalet 2017

2016-12-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats har Skanska undertecknat ett Sale and Purchase Agreement (SPA) för sin investering i motorvägen A1 i Polen. Transaktionen förväntas nu redovisas av Skanska Infrastructure Development i det första kvartalet 2017 istället för som tidigare angivits i det fjärde kvartalet 2016.

Orsaken är att en av delägarna, NDI Autostrada, har utnyttjat sin förköpsrätt och därför har tillståndsprocessen förskjutits något i tid. Villkoren i affären är i övrigt oförändrade. Försäljningen till NDI Autostrada är villkorad av godkännande från den polska konkurrensmyndigheten.

Skanska kommer att återkomma med definitivt besked och meddela det slutliga försäljningspriset och bekräfta försäljningen i samband med slutförandet och betalningen av transaktionen.

Föregående börsmeddelande om försäljningen publicerades 2016-11-08.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494