Sök

Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, kan komma att redovisas 2016

2016-12-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Som tidigare har meddelats har Skanska tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien. Processen för affärens fullföljande har utvecklats positivt, vilket innebär att försäljningen kan komma att redovisas av Skanska Infrastructure Development redan under det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen förväntades tidigare redovisas under det första kvartalet 2017.

Slutgiltigt fastställande avseende när transaktionen kommer att redovisas är beroende av när kvarvarande tillstånd är på plats. Villkoren i affären är i övrigt oförändrade.

Skanska kommer att återkomma med definitivt besked och meddela det slutliga försäljningspriset och bekräfta försäljningen i samband med slutförandet och betalningen av transaktionen.

Föregående börsmeddelande om försäljningen publicerades 2016-10-06.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494