Sök

Skanska renoverar köpcentrum i Philadelphia, USA, för USD 61M, cirka 520 miljoner kronor

2016-12-19 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, tillsammans med sin joint venture-partner Shoemaker Construction Company, tecknat avtal med Pennsylvania Real Estate Investment Trust och Macerich om att slutföra renoveringen av köpcentrumet The Gallery i Philadelphia, USA. Kontraktet är totalt värt USD 126 M. Skanska USA Building kommer att inkludera sin andel av kontraktet som är värd USD 61M, cirka 520M, i orderingången för det fjärde kvartalet 2016.

Renoveringsarbetet av det 93 000 kvadratmeter stora köpcentrumet omfattar bland annat rivning; nybyggnation av strukturer; el och vvs; system för brandskydd; ersättning av golv, tak och belysning; skyltfönster samt omfattande arbete på yttre fasader, inklusive digital skyltning.

Byggarbetet inleds under det fjärde kvartalet 2016 och beräknas vara klart i augusti 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494