Sök

Skanska säljer återförsäkringsbolaget Scem Reinsurance för EUR 54M, cirka 510 miljoner kronor

2016-12-22 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt 100 procent av aktierna i Scem Reinsurance S.A., ett Skanskaägt återförsäkringsbolag i Luxemburg, till ArcelorMittal. Köpeskillingen uppgår till EUR 54M, cirka 510 miljoner kronor, på skuldfri basis. Försäljningen kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt.

Försäljningen sker efter en strategisk översyn av Skanskas europeiska försäkringsverksamhet, vilken resulterat i ett beslut att samla all sådan verksamhet i Skanskas försäkringsbolag i Sverige.

Aktieöverlåtelsen har godkänts av finansinspektionen i Luxembourg, Commissariat aux Assurances.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494