Sök

Skanska bygger tredje etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 2,5 miljarder kronor

2016-12-22 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga tredje etappen av forskningsanläggningen i Lund. Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Det innebär att cirka 1,9 miljarder kronor inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2016, och resterande del i orderingången för Skanska UK i samma kvartal.

Den tredje etappen av forskningsanläggningen innefattar målbyggnad, experimenthallar, laboratorium, ett antal anslutande byggnader samt installationer i flera byggnader.

Skanska och ESS tecknade 2014 ett samverkansavtal för hela byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen som bland annat innefattar schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader. Den andra etappen som avtalades 2015 avsåg installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar. Med den tredje etappen är samtliga delar kontrakterade.

Byggarbetena som utförs av Skanska beräknas vara slutförda under 2020. Forskningsanläggningen blir klar för att ta emot externa forskare 2023.

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning i världsklass som kommer att användas inom en rad forskningsområden som miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till drygt 27 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Dan-Magnus Sköld, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104488008

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494