Sök

Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, kommer att redovisas 2016

2016-12-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Som tidigare har meddelats har Skanska tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien. Köpeskillingen, som initialt angavs till cirka 2,9 miljarder kronor, uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor som ett resultat av att affären redan är valutasäkrad. Försäljningen kommer att redovisas av Skanska Infrastructure Development under det fjärde kvartalet 2016.

Affären kommer att stängas och likviden kommer att regleras under det första kvartalet 2017.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor och annan infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494