Sök

Skanska förbättrar motorväg i San Diego, USA, för USD 88M, cirka 750 miljoner kronor

2017-01-13 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som en del av ett joint venture med Flatiron, Stacy och Witbeck, tecknat avtal med California Department of Transportation om att bygga två segment i den första fasen av projektet Interstate 5 North Coast Corridor. Det totala kontraktsvärdet är USD 220M. Skanska USA Civil kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd USD 88M, cirka 750 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2016.

North Coast Corridor är ett transport- och miljöförbättringsprogram i San Diego Countys norra kustområde som omfattar 22,5 kilometer motorväg.
I projektet ingår en rad olika förbättringar av motorvägen Interstate 5, dess broar, angränsande järnväg samt arbeten vid laguner. Kontraktstilldelningen adresserar speciellt förbättringar av körfält avsedda för samåkning vid San Elijo och järnvägspassagen över San Elijo-lagunen.

Byggnationen inleds i inledningen av 2017 och färdigställs i slutet av 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494