Sök

Skanska bygger nya Sixth Street Viaduct i Los Angeles, USA, för USD 134M, cirka 1,2 miljarder kronor

2017-01-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Stacy och Witbeck, tecknat avtal med staden Los Angeles om att bygga nya Sixth Street Viaduct i Los Angeles, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 191M. Skanska USA Civil kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 134M cirka 1,2 miljarder kronor, i orderingången för det första kvartalet 2017.

Den nya strukturen kommer att bli ett landmärke i Los Angeles. Utformningen av bron, känd som "The Ribbon of Light", skapades av den Los Angeles-baserade arkitekten Michael Maltzan. Den ursprungliga bron, byggd 1932, sträckte sig cirka 1 000 meter över floden och har representerat Los Angeles i otaliga filmer, musikvideor och på TV. Men på grund av en ovanlig kemisk reaktion i cementen och seismisk sårbarhet behövde Sixth Street Viaduct rivas och ersättas.

Samriskbolaget har tidigare rivit den gamla strukturen inom ett separat kontrakt. Det tilldelades också kontraktet för att bygga fundamentet till den nya bron i augusti 2016 och den delen av brokonstruktionen pågår. Den nya bron kommer att öppnas för trafik år 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494