Sök

Skanska tecknar sjuårigt underhållskontrakt för vägar i Somerset, UK, för GBP 175M, cirka 2,0 miljarder kronor

2017-01-18 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Somerset County Council, i sydvästra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 175M, cirka 2,0 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 50M, cirka 570 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i det första kvartalet 2017.

Skanska kommer fortsätta att tillhandahålla ett brett utbud av motorvägstjänster, såsom strukturellt och reaktivt underhåll, vinterunderhåll, räddningstjänster samt utformande av underhållet.

Somerset County Council var en av de första lokala myndigheterna i Storbritannien att lägga ut underhållet av motorvägar. Det här är det längsta partnerskapet för vägunderhåll i Storbritannien, med start 1996. Det tidigare avtalet inleddes 2010, och detta är den fjärde omgången som Skanskas team haft uppdraget.

Kontraktet löper från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare tre år.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494