Sök

Ny rapporteringsstruktur i finansiella rapporter

2017-01-24 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska kommer att lansera en ny rapportstruktur i de finansiella rapporterna med start i rapporten för årets tre första månader 2017.

Den nya rapportstruktur blir enligt följande:

  • Byggverksamheten kommer att delas in geografiskt i Norden (varav Sverige), Europa och USA.
  • Bostadsutvecklingen kommer att delas in geografiskt i Norden (varav Sverige) och Europa.
  • Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling lämnas oförändrade.

Se det kompletta pressmeddelandet (länk nedan) för en översikt av den nya rapportstrukturen.

Förändringen har som avsikt att minska komplexiteten och på ett mer balanserat sätt återspegla påverkan på koncernens resultat inom och mellan Skanskas olika affärsenheter.

Mer information kommer att lämnas i samband med bokslutsrapportens press- och telefonkonferens fredagen den 3 februari kl 08.30. Historiska nyckeltal enligt den nya rapportstrukturen presenteras på www.skanska.com/investerare.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494