Sök

Inbjudan till press- och telefonkonferens med presentation av bokslutskommuniké och ny rapporteringsstruktur

2017-01-27 10:00 CET
Pressmeddelande

Fredagen den 3 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2016.

Rapporten kommer att presenteras av Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, på en press- och telefonkonferens kl. 08:30 på Skanskas huvudkontor på Warfvinges väg 25 i Stockholm.

Efter rapportpresentationen kommer, som tidigare kommunicerats, ny externt rapportstruktur för 2017 och framåt att presenteras.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Senare under dagen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 1 februari till Contact.

Välkommen!

André Löfgren, Direktör, Investor Relations 

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494