Sök

Skanska bygger nytt sjukhus i Kajaani, Finland, för EUR 69M, cirka 670 miljoner kronor

2017-01-30 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Social- och hälsovårdsnämnden för landskapet Kajanalands samkommun för byggnation av det nya centralsjukhuset i Kajaani, Finland. Kontraktet är totalt värt EUR 153M. Skanska Finland kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd EUR 69M, cirka 670 miljoner kronor, i orderingången för första kvartalet 2017.

Projektet är cirka 46 000 kvadratmeter brutto, varav cirka 5 procent avser grundläggande renovering. Byggnationen är indelad i tre faser, varav den första omfattar byggandet av merparten av den nya sjukhusbyggnaden. Den andra fasen innefattar renovering av befintlig akutmottagning och tredje fasen att riva utrangerade sektioner och slutföra arbeten utomhus.

Sjukhusets vårdmiljö är utformad att vara patientorienterad med betoning på säkerhet, tillgänglighet, komfort och rehabilitering. Design och byggnation av sjukhuset sker inom ett allianskontrakt. Utöver beställaren ingår Skanska, Caverion och Sweco i alliansen. Byggandet genomförs på så vis att befintligt sjukhus förblir i drift utan behov av tillfälliga lokaler.

Byggarbetet inleds i februari 2017 och projektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom byggtjänster och utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Byggtjänster inkluderar byggnation inom hus, anläggning och miljö. Omsättningen för Skanska Oy’s verksamhet under 2015 var totalt 7,7 miljarder kronor och bolaget hade cirka 2 100 anställda.

Contact: Cristina Rinnetie-Uski, Vice President, Marketing and Communications
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494