Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

2017-02-03 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2016 (jämfört med januari-december 2015)

Sammanfattning

- Intäkterna uppgick till 151,3 (154,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (6,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 27 procent. Nedskrivningar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till cirka 500 Mkr. Jämförelseperioden inkluderar nedskrivningar i Byggverksamheten till ett belopp om 750 Mkr.

- Resultatet per aktie ökade med 33 procent till 15,89 (11,96) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 (7,50) kronor per aktie.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,2 (7,7) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 10,6 (30 september 2016; 9,2) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 170,2 (122,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 40 procent. Orderstocken uppgick till 196,3 (30 september 2016; 191,6) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,5 (3,9) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,6 (2,8) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 7 procent.

- Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 5,8 (4,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 44 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 18,4 (14,9) procent.

- Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 0,8 (3,9) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 3 februari klockan 8.30. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats http://group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på http://group.skanska.com/sv/investerare.

 

Ladda ner hela rapporten här.