Sök

Skanska investerar USD 392M, cirka 3,5 miljarder kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Seattle, USA

2017-02-03 07:45 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 392M, cirka 3,5 miljarder kronor, i ett kontorsprojekt i Seattle, USA. Byggkontraktet är värt USD 228M, cirka 2,0 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det första kvartalet 2017.

Skanska ska utveckla och bygga ett nytt 38 våningar högt kontorshus i centrala Seattle med cirka 62 000 kvadratmeter kontorsyta, 1 700 kvadratmeter butiksyta samt 2 200 kvadratmeter täckta utomhusytor som kommer att skapa en offentlig urban samlingsplats.

Skanska kommer att påbörja byggnationen i februari 2017 och projektet beräknas vara färdigställt under det andra kvartalet 2019.

Skanska USA Commercial Development har investerat cirka USD 1,5 miljarder i projekt sedan 2009 och har utvecklat huvudkontor åt Brooks Sport, PwC och Tommy Bahama.

Skanska är ett ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494