Sök

Skanska renoverar Olympiastadion i Helsingfors, Finland, för EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor

2017-02-10 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att renovera Olympiastadion i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 156M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2017.

I projektet ingår en totalrenovering av sittplatser, byggnation av tak för att täcka samtliga läktare och renovering av löparbanor. Under mark kommer det att byggas helt nya anläggningar för sport, gym och underhåll. Antalet restauranger och toalettutrymmen kommer också att öka avsevärt. Totalt kommer det att byggas nya faciliteter på cirka 19 300 kvadratmeter och hela projektet omfattar cirka 90 000 kvadratmeter. Olympiastadion kommer att bli en mångsidig och multifunktionell arena som kommer att kunna hålla både idrotts- och kulturevenemang av internationell storlek.

Byggarbetet inleds under det första kvartalet 2017 och projektet beräknas vara slutfört under 2019.

Olympiastadions historia går tillbaka till 1927, då Stadion-stiftelsen bildades. Byggarbetet påbörjades 1934 och invigningen av arenan ägde rum 1938. De olympiska spelen skulle äga rum i Helsingfors, men andra världskriget bröt ut och det dröjde till 1952 innan spelen till slut kunde genomföras i Helsingfors. Arenan är 243 meter lång och upp till 159 meter bred. Tornet är 72 meter högt och arenaområdet omfattar 4,9 hektar.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494