Sök

Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen A1, Polen, är slutförd

2017-02-16 12:30 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats har Skanska undertecknat ett Sale and Purchase Agreement (SPA) för sin investering i motorvägen A1 i Polen med NDI Autostrada. Transaktionen har nu slutförts och betalningarna är reglerade. Försäljningspriset är cirka 1,4 miljarder kronor och kommer att redovisas av Skanska Infrastructure Development i det första kvartalet 2017.

Försäljningen har godkänts av den polska konkurrensmyndigheten.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader, även i Ungern och Rumänien, medan bostadsutvecklingen är avgränsad till Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentligprivat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor och hade cirka 16 500 anställda i sin europeiska verksamhet 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494