Sök

Valberedningen föreslår Catherine Marcus till ny styrelseledamot

2017-02-21 12:00 CET
Pressmeddelande

Valberedningen i Skanska AB föreslår att Catherine Marcus väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 4 april 2017. Valberedningen föreslår också omval av alla befintliga styrelseledamöter. Styrelsen föreslås därmed att utökas från åtta till nio ledamöter. Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Catherine Marcus är sedan 2015 Global Chief Operating Officer på PGIM Real Estate (tidigare Prudential Real Estate Investors), ett globalt företag som är en del av Prudential Financial, Inc. och investerar i fastigheter. Catherine Marcus har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i USA, med flera seniora uppdrag inom portföljförvaltning av fastigheter. Hon har en masterexamen från New York University i Real Estate Investment and Development, liksom en kandidatexamen från University of Pennsylvania i Real Estate Finance and Entrepreneurial Management.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494