Sök

Skanska säljer kontorsfastighet i Vanda, Finland, för cirka EUR 31M, cirka 290 miljoner kronor

2017-03-01 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Niam om överlåtelse av kontorsfastigheten  Aviabulevardi I i Vanda, Finland. Det totala kontraktsvärdet är EUR 36M. Skanskas andel av affären exkluderar mark och är värd EUR 31M, cirka 290 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden under första kvartalet 2017. Överföringen av fastigheten är planerad att äga rum före utgången av april 2017.

Fastigheten ligger i Aviapolis-området i Vanda, det snabbast växande företagsklustret i Helsingforsregionen. Den uthyrningsbara kontorsytan är 9 000 kvadratmeter och den har utformats för att uppfylla kraven i den senaste versionen av miljöcertifikatet LEED. Byggnaden är fullt uthyrd.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494