Sök

Skanska tecknar sjuårigt underhållskontrakt för vägar i Hampshire, UK, för GBP 280M, cirka 3,1 miljarder kronor

2017-03-02 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Hampshire County Council, i södra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 280M, cirka 3,1 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 80M, cirka 890 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Kontraktet omfattar ett vägnät om nästan 9 000 kilometer i Hampshire utanför städerna Portsmouth och Southampton och avser såväl planerat och reaktivt arbete som vinter- och nödunderhåll. Skanska kommer att fokusera på lokal kompetens, lokala möjligheter i leverantörskedjan och samhällsprojekt och kommer att nyttja innovativa och kostnadseffektiva lösningar från hela verksamheten.

Kontraktet löper från den 1 augusti 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare fem år.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494