Sök

Skanska bygger ut sjukhus i Vestfold, Norge, för NOK 960 miljoner, cirka 1,0 miljarder kronor

2017-03-13 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tillsammans med Cura-gruppen tecknat avtal med Sykehuset i Vestfold HF om utbyggnation av sjukhuset i Vestfold, Norge. Kontraktet är totalt värt NOK 1,7 miljarder. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka NOK 960M, cirka 1,0 miljarder kronor. Arbetet utförs av Skanska Norge (70 procent) i samarbete med Skanska UK (30 procent), vilket innebär att cirka 700 miljoner kronor inkluderas i orderingången för Norden i det första kvartalet 2017, och resterande del i orderingången för Europa.

Projektet omfattar en ny psykiatribyggnad med en bruttoarea på cirka 12 000 kvadratmeter och en byggnad för somatisk vård om 33 000 kvadratmeter. Dessutom tillkommer anpassning av infrastruktur, energianläggningar och rivning av befintliga sjukhusbyggnader.

Kontraktet baseras på en IPD-modell (Integrated Project Delivery), där parterna samarbetar i genomförandefasen med gemensamma incitament, också tillsammans med underentreprenörer. För projektet har Skanska samlat kompetens från Norge, Sverige, Storbritannien och USA.

Byggarbetet har påbörjats. Psykiatribyggnaden ska färdigställas i mars 2019 och byggnaden för somatisk vård under det första kvartalet 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.