Sök

Skanska renoverar fastighet i London, Storbritannien, för cirka 810 miljoner kronor

2017-03-14 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Helical Plc om att renovera fastigheten 207 Old Street i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 73M, cirka 810 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Avtalet omfattar bland annat att återskapa byggnadens ursprungsform och att lägga till tre nya våningsplan.

Fastigheten rymmer en blandning av kontor och kommersiell yta och ingår som en del av en större satsning, The Bower, vid Old Street-rondellen med 16 000 kvadratmeter kontor och 700 kvadratmeter kommersiell yta.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i juni 2018.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.