Sök

Skanska investerar USD 360M, cirka 3,2 miljarder kronor, i nytt kontorsprojekt i Houston, USA

2017-04-12 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 360M, cirka 3,2 miljarder kronor, i ett kontorsprojekt i Houston, USA. Byggkontraktet är värt USD 151M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2017.

Skanska kommer att utveckla och bygga ett nytt 35 våningar högt kontorshus i bästa läge i downtown Houston med cirka 72 500 kvadratmeter kontorsyta samt 2 400 kvadratmeter uthyrningsbar butiksyta. I projektet ingår ett parkeringsgarage om 11 våningsplan. Ankarhyresgäst är Bank of America, som kommer att uppta cirka 20 000 kvadratmeter efter färdigställandet.

Kontoret är det första utvecklingsprojektet i Houston som uppnått LEED v4 Platinum precertifiering från U.S. Green Building Council (USGBC). Kontorshuset kommer att använda 25 procent mindre energi än vanliga byggnader.

Skanska kommer påbörja byggnationen i april 2017 och färdigställandet beräknas till det andra kvartalet 2019.

Skanska USA Commercial Development har investerat cirka 1,5 miljarder dollar, cirka 13 miljarder kronor, i projekt sedan 2009 och har utvecklat huvudkontor för Brooks Sport, PwC och Tommy Bahama.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494