Sök

Skanska bygger expressfiler på motorvägen I-15 i Kalifornien, USA, för USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor

2017-04-13 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har i ett joint venture med Ames Construction tecknat avtal med Riverside County Transportation Commission om att bygga expressfiler på motorvägen I-15 i Kalifornien, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 244M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor, i orderingången för USA i det första kvartalet 2017.

Projektet kommer att förbättra I-15 mellan Cajalco Road och State Route 60 i södra Kalifornien genom att addera två tullbelagda expressfiler i varje körriktning på en sträcka om 23,5 kilometer.

En förbättring projektet för med sig är att bilförarna ska kunna köra på och av de tullbelagda körfälten på flera platser. Dessutom ingår byggnation av en rad ljuddämpande väggar längs med projektkorridoren samt breddning av broar för att rymma de nya expressfilerna.

Byggarbetet inleds 2018 med förväntat färdigställande i mitten av 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494