Sök

Skanska hyr ut kontorslokaler i Generation Park i Warszawa, Polen, till Citi Service Center Poland

2017-04-20 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har hyrt ut 13 600 kvadratmeter kontorsyta i fas I av Generation Park i Warszawa, Polen, till Citibank Europe PLC (Citi Service Center Poland). Startdatum för hyresavtalet är planerat till fjärde kvartalet 2017.

Den första fasen av Generation Park är redan till över 70 procent uthyrd till tre hyresgäster. Citibank kommer att hyra cirka 60 procent av fas I.

Generation Park blir Skanskas största kontorsutvecklingsprojekt i Central- och Östeuropa. Komplexet kommer att bestå av tre kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta på cirka 84 000 kvadratmeter. Projektet väntas få LEED Platinum-certifiering. Den högsta byggnaden är ett torn med 34 våningar som kommer att bli 140 meter högt, eller 180 meter inklusive spiran.

Byggnationen av fas I startade i november 2015 och är planerad att slutföras under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494