Sök

Skanska renoverar tunnlar i Oslo, Norge, för NOK 516M, cirka 550 miljoner kronor

2017-04-21 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för renoveringen av Ekeberg- och Svartdalstunneln på E6/E18 i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 516M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Projektet består i huvudsak av elektriskt arbete, brandskydd och förbättrad reningslösning för vatten från tunnlarna. Dessutom ska det uppföras nya tekniska byggnader, utrymningsvägar ska uppgraderas, ett nytt lager asfalt ska läggas och all skyltning ska ersättas. Arbetet kommer till stor del att ske på nattetid för att minimera påverkan på trafiken.

Arbetet påbörjas sommaren 2017 och slutförs före sommaren 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494