Sök

Skanska bygger kraftverk i Høyanger kommun, Norge, för NOK 350M, cirka 370 miljoner kronor

2017-04-24 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med SFE Produksjon om att bygga Østerbø kraftverk i Høyanger kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 350M, cirka 370 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Projektet innefattar en cirka 7,1 kilometer lång tunnel i fjället, borrning av schakt, sprängningar för kraftverket samt betongarbete i kraftstationen. Området som kraftverket byggs i har speciellt goda förutsättningar för vattenkraft, med ett naturligt vattenmagasin med stor lagringskapacitet. Flera arbetsplatser kommer enbart kunna nås med helikopter.

SFE Produksjon genomför projektet i samarbete med BKK Produksjon. Østerbø kraftverk kommer att ha en årlig produktion av 165 GWh, vilket motsvarar förbrukningen för omkring 8 000 hushåll.

Byggnation inleds i maj 2017 och projektet kommer slutföras under 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494