Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2017

2017-05-05 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

Sammanfattning

- Intäkterna uppgick till 34,2 (35,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 5 procent.

- Rörelseresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 1 849 (1 969) Mkr, inga valutaeffekter.

- Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 3,90 (3,69) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–3,4) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 12,6 (31 december 2016; 10,6) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 38,2 (30,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 200,8 (31 december 2016; 196,3) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten minskade med 11 procent och uppgick till 392 (442) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2 (1,5) procent, inga valutaeffekter.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling minskade med 5 procent och uppgick till 1 656 (1 744) Mkr, inga valutaeffekter.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 15,9 (15,8) procent.

- Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 0,7 (–1,6) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webbcast den 5 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.