Sök

Förändringar i Skanskas koncernledning

2017-05-24 08:30 CET
Pressmeddelande

Vice vd Rich Cavallaro, som för närvarande ansvarar för byggverksamheten i USA, har valt att återgå till sin tidigare roll som vd för Skanska USA Civil. Rich Cavallaro kommer i den rollen att fokusera på lönsamheten i USA Civil verksamheten och som en konsekvens av det lämnar han arbetet i koncernledningen. Rich ersätter Mike Cobelli, som får en roll som senior rådgivare och kommer att stötta arbetet i att stärka lönsamheten i USA Civil.

Anders Danielsson, för närvarande vice vd med ansvar för Skanska Infrastructure Development och Skanska UK, kommer att behålla ansvaret för Infrastructure Development och dessutom ta sig an ansvaret för USA Civil, USA Building och USA Inc.  

Peter Wallin kommer utöver sin nuvarande roll som vice vd och ekonomidirektör även att anta ansvaret för Skanska UK.

Pierre Olofsson är fortsatt ansvarig för de nordiska byggenheterna, får ett koncernövergripande ansvar för arbetet med arbetsmiljö och -säkerhet.

Samtliga förändringar börjar gälla från den 1 juni.
 
– Anders har en lång historia av att driva på resultaten i de nordiska enheterna och en djup förståelse för infrastrukturutvecklings affärer. Jag är övertygad om att han kommer att ta med sig sin internationella erfarenhet, sin samarbetsvilja och sina operativa kunskaper till våra amerikanska byggverksamheter, säger Johan Karlström, vd och koncernchef, Skanska AB och fortsätter:

– Peter Wallin har en utmärkt överblick av Skanskas affär och jag är mycket trygg med att han på det här sättet breddar sin erfarenhet och sin roll som vice vd.
 
– Jag vill tacka Rich för hans värdefulla bidrag till arbetet i koncernledningen och uppskattar att han erbjuder sig att återgå till sin gamla roll och återställa en stabil lönsamhet i verksamheten. Jag vill också tacka Mike Cobelli för alla hans år av hängivet arbete och ledarskap.