Sök

Skanska bygger lägenheter i Helsingfors, Finland, för EUR 38M, cirka 360 miljoner kronor

2017-05-29 11:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå ATT om att bygga 189 lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 38M, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Bostadsprojektets tre delar bildar tillsammans kvarteret Gustaf Wilhelm. Byggnaderna kommer i huvudsak vara 6 våningar höga. I mitten av kvarteret, under innergården, kommer det att byggas ett parkeringsgarage. Projektet innefattar gemensamma faciliteter, såsom bastu, samt två kommersiella lokaler. Bostäderna kommer att subventioneras av Helsingfors stad och den finländska staten och uppföras i Sumparn, Fiskehamnen. Området har utmärkta förbindelser med kollektivtrafik och kommer vara beläget nära ett stort shopping- och servicecenter.

Byggnadsarbetet på alla tre faser av projektet kommer att påbörjas den 1 juni 2017 och planeras att vara slutfört i slutet av november 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 10 600 anställda under 2016.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494