Sök

Skanska bygger tillverkningsanläggning i västra USA för USD 120M, cirka 1,1 miljarder kronor

2017-06-02 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med en existerande kund om att bygga en tillverkningsanläggning i västra USA. Kontraktet är värt USD 120M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det andra kvartalet 2017.

Byggarbetet har påbörjats och kommer att slutföras under februari 2018.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494