Sök

Skanska tecknar tioårigt underhållskontrakt för vägar i Cambridgeshire, UK, för cirka 3,6 miljarder kronor

2017-07-03 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tioårigt underhållskontrakt för motorvägar med Cambridgeshire County Council, i östra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 320M, cirka 3,6 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 64M, cirka 710 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det andra kvartalet 2017.

Skanska kommer att tillhandahålla en rad underhållstjänster, bland annat nödtjänster och vinterunderhåll, ytbeläggning och -behandling, dränering, gatubelysning, byggnation av gångväg samt asfaltering.

Kontraktet löper från den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2027, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare fem år.

Det föregående kontraktet påbörjades 2006 och förlängningen utgör det andra kontraktet för Skanska. Tilldelningen innebär en utökning av Skanskas vägunderhåll över hela Storbritannien, där verksamheten redan utför arbete på vägsträckor motsvarande cirka 17 000 kilometer.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494