Sök

Skanska bygger ut Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad för cirka 410 miljoner kronor

2017-07-04 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Karlstads kommun gällande om- och tillbyggnation av Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Kontraktet är värt cirka 410 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Projektet omfattar rivning för att ge plats åt tre nya huskroppar, med tre till fyra våningar, som sammanbinds med kvarvarande befintliga byggnader. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada och stolta över att få förtroendet från Karlstads kommun att bygga ett av Värmlands mest intressanta projekt och en av Sveriges största gymnasieskolor, säger Fredrik Karlsson, projektchef, Skanska Sverige.

Genom att skapa en sammanhållen och samordnad gymnasieskola och gymnasiesärskola får samtliga 2 000 elever inom Sundstagymnasiets estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar och Älvkullens naturvetenskapliga- och tekniska utbildningar tillgång till nybyggda och renoverade lokaler.

– Sundsta-Älvkullegymnasiet är ett av de största investeringsprojekten som Karlstads kommun genomfört. Vi ser fram mot att samarbeta med Skanska under flera år framåt i projektet, säger Henrik Lander, ordförande i teknik och fastighetsnämnden, Karlstads kommun.

Avsikten är att om- och nybyggnationen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council och certifierar nya och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och material.

Projektet omfattar ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda praktik till personer med svårighet att komma in på arbetsmarknaden.

Byggnationen inleds under augusti 2017 och projektet är planerat att vara färdigställt under det andra kvartalet 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Mathias Andersson, Project Manager
Telefon 0104487207

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494