Sök

Skanska bygger ny forsknings- och utbildningsbyggnad i Tampa, FL, USA, för USD 41M, cirka 360 miljoner kronor

2017-07-07 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med University of South Florida om att bygga Morsani College of Medicine och Heart Institute i Tampa, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 41M, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2017.

Den nya utbildnings- och forskningsbyggnaden kommer att vara belägen i en urban miljö i stadens centrum. Med en yta på cirka 38 000 kvadratmeter planeras byggnaden att bli 14 våningar hög.

Byggnationen ska påbörjas i augusti 2017 och projektet förväntas vara färdigställt i december 2019.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494