Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2017

2017-07-20 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2017 jämfört med januari–juni 2016

Sammanfattning

• Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.

• Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9) miljarder kronor.

• Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,4 (31 mars 2017; 12,6) miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,5 (84,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 202,2 (31 mars 2017; 200,8) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 (2,1) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 63 procent. Projektnedskrivningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien påverkade rörelseresultatet med 420 Mkr respektive 360 Mkr.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 20 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,5 (15,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,2 (1,4) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 20 juli klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.