Sök

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, Storbritannien, för GBP 142M, cirka 1,6 miljarder kronor

2017-07-24 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Consolidated Developments om att bygga den kommersiella fastigheten St Giles Circus i West End i London, Storbritannien. Avtalet är värt GBP142M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för tredje kvartalet 2017.

I projektet kombineras detaljhandel, fritids- och nöjesytor, kontorslokaler och bostadshus i fyra nya byggnader samt i ett antal befintliga byggnader. För att skydda kulturarvet kommer en fasad att bevaras och kulturminnesmärkta byggnader – varav vissa från år 1666 – kommer att renoveras.

För att genomföra projektet kombinerar Skanska sin kompetens inom design, pålning och grundläggning, förberedande arbeten, byggnation samt mekanik- och elteknik.

Byggnadsarbetet har påbörjats och förväntas vara färdigställt under det första kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494