Sök

Skanska renoverar tunnlar i Akershus, Norge, för NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor

2017-07-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om renoveringen av två tunnlar på E6 i Akershus. Kontraktet är värt NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

Nordbytunneln är 3 850 meter lång med två filer i vardera riktningen i dubbla rör, medan Smiehagen är 892 meter med två körfält i en riktning. Tunnlarna öppnades 1993 respektive 1999 och ska uppgraderas för att uppfylla gällande tunnelföreskrifter. I Nordbytunneln ska brandsäkerheten och säkringen av berg förbättras. I Smiehagentunneln ska vägbeläggningen ersättas och dräneringsrör repareras. En ny reningsanläggning som tar vatten från de båda tunnlarna ska också byggas.

Byggstart sker i augusti 2017 och projektet färdigställs i februari 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494