Sök

Skanska bygger ut länsväg i Nord Trøndelag, Norge, för NOK 360M, cirka 380 miljoner kronor

2017-08-22 15:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om att bygga ut länsväg 17 i Nord-Trøndelag, Norge. Kontraktet är värt NOK 360M, cirka 380 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

Kontraktet avser sträckan Dyrstad - Sprova - Malm. Totalt kommer 5,4 kilometer ny väg att byggas, varav 1,6 kilometer i tunnel. Strømnestunneln och Holmviktunneln är 1 000 meter respektive 600 meter. Dessutom ska två broar byggas, Holmviksbron om 42 meter och Eldbron om 27 meter.

Byggstart kommer att ske i oktober 2017 och projektet kommer att slutföras under hösten 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494