Sök

Skanska renoverar kontorsbyggnad i London, Storbritannien, för GBP 41M, cirka 460 miljoner kronor

2017-08-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med McLaren Construction Group om en totalrenovering av Bracken House, en kontorsbyggnad i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 41M, cirka 460 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2017.

Renoveringen omfattar utbyte av invändiga tjänster och funktioner på samtliga nio våningsplan. Skanska kommer att leverera mekaniska och elektriska lösningar, VVS- och värmeinstallationer samt anpassningar för hyresgäster som en del av Obayashi Corporations ombyggnation av byggnaden.

Arbeten påbörjades i juli 2017 och kommer att avslutas i mitten av 2018.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494