Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2017-09-29 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2017 har på aktieägares begäran 5 568 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 728 258.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 758 354 aktier av serie A, och 400 144 718 av serie B.